Wellicht heeft u van ons een uitnodiging ontvangen om aanwezig te zijn op de SWINGdag die wij op 16 november a.s. zouden houden. Zouden, want wij hebben moeten vaststellen dat het door ons beoogde aantal deelnemers niet is gehaald. Wij hebben als bestuur daarom moeten besluiten de dag te cancellen, aangezien voorwaardelijk voor doorgang was het evenwicht tussen de benodigde inkomsten ter dekking van de te verwachten uitgaven. Wij betreuren dit ten zeerste, want wij hadden u en vele collegae van u graag een directe ervaring met ons aanbod van workshops, leermiddelen en evenementen bezorgd. Om u toch een beeld- zij het een indirect beeld - te kunnen leveren, verwijzen wij u graag naar ons aanbod op deze website. Wij gaan er graag van uit dat het u inspireert banden met SWING te continueren dan wel voor het eerst aan te gaan.
SWING webshop 89x100
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo-YouPlay-zonder-titel