Klats! - Gerhardt Heusinkveld

Klats smll8 inspirerende improvisatielessen rondom muziek
Klats! is een boek met daarin acht sessies rondom improvisatie waarbij de discipline muziek centraal staat. Een methode voor de bovenbouw van het primair onderwijs, waarmee leerkrachten op didactisch verantwoorde wijze aan de slag kunnen met improvisatie. Klats! kent een heldere opbouw en zet leerlingen spelenderwijs aan tot zelf improviseren. De sessie-instructies zijn van stap tot stap helder uitgewerkt. Bij het sessieboek is een cd gemaakt met daarop liedjes, alle luister- en muziekvoorbeelden en muzikale begeleidingen.

Visie
Leerlingenn zijn voortdurend in beweging, in een steeds veranderde wereld. Ze ontplooien hun kwaliteiten door interactie aan te gaan met de leefwereld. Ze nemen de dingen waar en communiceren daarover met anderen of met zichzelf. Deze methode draagt hieraan bij door op zeer specifieke wijze de sociaal-emotionele, cognitieve en motorische vaardigheden te stimuleren door middel van: creativiteit, muzikaal inzicht, leren luisteren, samenwerken, zichzelf en de ander ontdekken, het beleven van het eigen lichaam, respect voor elkaars uitingen, vreugde en plezier in muziek beleven, zelfontdekkend werken en kennismaken met kunst en cultuur.

Inhoud sessieboek
In dit sessieboek zijn acht sessies opgenomen met elk een duur variërend van 45 minuten tot 60 minuten. De sessies worden voorafgegaan door werkoverzichten waarin de voorbereiding door de leerkracht, de benodigdheden en tevens het doel van de sessie beschreven staat. Bij het sessieboek is een cd gemaakt met daarop liedjes, alle luister- en muziekvoorbeelden en muzikale begeleidingen. De leidraad binnen alle sessies is 'muziek en improvisatie'. Daarbij handelt elke sessie ook binnen andere uitingsvormen, zoals beweging of drama, om via die kanalen leerlingen met affiniteit voor deze disciplines aan te spreken. De sessies kunt u eventueel opsplitsen in meerdere lessen; dit wordt in de tekst aangegeven. Alle 7 bijlagen zijn ook op de cd opgenomen om die eventueel op het digibord te projecteren.

Bestellen
U kunt Klats! (incl. cd) bestellen d.m.v. het overmaken van € 39,95 (incl. btw en verzendkosten) op rekeningnummer NL40 INGB 0004 2513 92 t.n.v. Stichting SWING in Alkmaar o.v.v. Klats!, productiecode 3709SP.
Ook via ons webshop kunt u Klats! bestellen.

Productiecode 3709SP

Bestellen button

SWINGen met Klats!

Tess (8 jaar ) vindt het zelf liedjes verzinnen erg leuk en Vincent (8 jaar) vindt het zelf maken van de instrumenten echt geweldig en Sophie (9 jaar) vindt het allemaal erg leuk!

Deze drie kinderen zijn van de OBS Groeterschool uit Groet en hebben voor het eerst kennis gemaakt met Klats!

Lees verder >

 

cjp korting

logo anbi
Button-Donaties-wit-rood