Profiel

Over improvisatie
Personen die improviserend musiceren bekwamen zich op hun instrument maar leren tevens hoe zij zich op sociaal maatschappelijk gebied beter kunnen manifesteren. Improvisatie is grenzeloos en zeer toegankelijk. Geen landsgrenzen, taalbarrières of culturele/spirituele achtergronden staat samenwerking in improvisatie in de weg.
Lees meer...

 

Over ons
In het najaar van 1980, op maandag 22 september, belegden 'De Oktopedians" van Herman de Wit een actievergadering met concert in het Bimhuis aan de Oude Schans met de slogan 'Geld voor Muziekworkshops'. In het pamflet dat oproept tot bijwonen van deze actievergadering 'plus konsert' wordt gesteld dat bij het verdelen van de subsidiegelden de muziekworkshops stelselmatig worden vergeten: het belang van de muziekworkshops is weer niet erkend.
Lees meer...

 

Bestuur SWING

Voorzitter  Drs. Nico de Louw (1946) 
Penningmeester Drs. Pieter Ligthart (1941)
Bestuurslid Josee Koning
Bestuurslid Loet van der Lee (1968)

Lees meer...

Statuten en jaarverslagen pdf-formaat
Jaarverantwoording 2011
Statuten SWING 2010
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2008 deel 1
Jaarverslag 2008 deel 2