Over ons

In het najaar van 1980, op maandag 22 september, belegden 'De Oktopedians" van Herman de Wit een actievergadering met concert in het Bimhuis aan de Oude Schans met de slogan 'Geld voor Muziekworkshops'. In het pamflet dat oproept tot bijwonen van deze actievergadering 'plus konsert' wordt gesteld dat bij het verdelen van de subsidiegelden de muziekworkshops stelselmatig worden vergeten: het belang van de muziekworkshops is weer niet erkend.

De bijeenkomst van de 22ste in het Bimhuis leidde tot initiatieven ter oprichting van een organisatie ter behartiging van de belangen van workshops en workshopleiders: de Stichting Workshops In Nederland voor Geimproviseerde muziek (= SWING) was op 1 mei 1981 een feit.

Een van de eerste daden van de nieuwe SWING was de organisatie van het eerste landelijke festivalweekend voor workshoporkesten in Paradiso te Amsterdam, gehouden op 20 en 21 juni 1981. De grote inspirator van toen, Herman de Wit, inmiddels helaas al overleden, vond dat iedereen die aan muziek wilde doen daartoe in staat gesteld moest worden. En met name de workshop was (en is nog steeds) een prima educatie vehikel om dat te doen.

Nu zijn we bijna 30 jaar verder en SWING bestaat nog steeds. De aandacht van toen voor workshop orkesten geïmproviseerde jazz is duidelijk verschoven naar ontwikkeling, educatie en participatie. Het internet is in hoge mate geintegreerd in de bedrijfsvoering en dat heeft ondermeer geresulteerd in een explosieve groei in het aantal gerealiseerde workshops op scholen en jeugddetentiecentra. Ook zijn de zogenaamde 'YouPlay' festivals speerpunt van ons beleid, waarbij de deelnemers aan de slag gaan met de muziek, zelf spelen en er een direct aantoonbaar eindresultaat is, namelijk een concert (presentatie).

Terug naar profiel