Venkel met Vis - Joost Buis

Lesboek muziekimprovisatie + 1 cd voor jongeren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs2802SP venkel-met-vis smll

Voor muziekdocenten en andere belangstellenden die wel eens van de geijkte paden af willen wijken is er een methode ontwikkeld die muziekimprovisatie behandelt op didactisch verantwoorde wijze. ‘Venkel met Vis’ kent een logische opbouw, laat legio mogelijkheden voor differentiatie en brengt zonder te vervallen in lappen droog leesvoer de essentie van muziek over. Cognitief leren,
luisteren, ervaren en zelfdoen vormen een evenwichtig lespakket.

Het boek is geschreven door trombonist Joost Buis en is zeer praktisch, staat vol oefeningen en laat geen spaan heel van het vooroordeel dat improviseren gelijk zou staan aan ‘zomaar wat doen’. Het zet leerlingen van zeer uiteenlopende niveaus aan om gezamenlijk muziek te maken en spelenderwijs tot composities te komen. Het boek is gelardeerd met oefeningen die uitvoerbaar zijn door groepen waarin diverse muzikale niveaus vertegenwoordigd zijn. De bijbehorende cd illustreert de oefeningen.

U kunt Venkel met Vis bestellen (incl. cd) in onze webwinkel (zie link onderaan) of d.m.v. het overmaken van € 15,- (incl. btw en verzendkosten) op rekeningnummer NL40 INGB 0004 2513 92 t.n.v. Stichting SWING in Alkmaar met vermelding: Venkel met Vis, productiecode 2802SP.
Vergeet niet uw adres te vermelden.

Productiecode 2802SP

Bestellen button

cjp korting

logo anbi
Button-Donaties-wit-rood